Bye-prawa

REJESTR PRAW BYE

Rada Hrabstwa Kilkenny jest uprawniona do tworzenia regulaminów na mocy szeregu aktów prawnych w związku z użytkowaniem, eksploatacją, ochroną, regulacją lub zarządzaniem jakimkolwiek gruntem, usługami lub jakąkolwiek inną sprawą zapewnianą przez Radę lub pod jej kontrolą lub zarządzaniem zgodnie z częścią 19 Władzy Lokalnej (Ustawa o samorządzie lokalnym z 2001 r.).

Zgodnie z art. 202 ustawy o samorządzie terytorialnym z 2001 r. ust. (6):

(6) Władza lokalna prowadzi rejestr sporządzonych przez siebie regulaminów na mocy niniejszej Części i Części VII Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1994 r, a rejestr:

-      być dostępne do wglądu publicznego w głównych biurach władz lokalnych w normalnych godzinach pracy, oraz

-      zawierać datę rozpoczęcia działalności, obszar stosowania oraz wskazanie przedmiotu wszystkich regulaminów wydanych przez organ.

Poniżej znajdują się przepisy wykonawcze wydane przez wybranych członków rady hrabstwa Kilkenny:

 

 
drogi

Kilkenny Borough Council powołała do bye ustawy 2010

Kilkenny Borough Council Regulamin parkingu 2010

Rada Okręgu Kilkenny zarządzenie dotyczące kontroli parkowania w 2012 r.

Rada Hrabstwa Kilkenny Specjalne ograniczenia prędkości dotyczące ruchu drogowego Bye Laws 2017

Środowisko

Pożegnalne przepisy dotyczące swobodnego handlu (Kilkenny City)

Casual-Trading-Bye-Laws-2021.pdf (rozmiar 1.1 MB)

Regulamin Cmentarza Św Kierana 2020

Przepisy dotyczące kontroli koni przez Radę Hrabstwa Kilkenny 2020

County Kilkenny Zarządzanie odpadami Bye Laws 2018

RekreacjaPostanowienia Rady Hrabstwa Kilkenny dotyczące parków z 2011 r.
Ogólne

Zakaz spożywania alkoholu odurzającego na ulicach i w miejscach publicznych Bye Laws 2013 – Cofnięty

Zakaz spożywania alkoholu odurzającego na ulicach i w miejscach publicznych Bye Laws 2017

Dorywczo handel Bye Laws 2021

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do