Zebrania okręgu wyborczego 2003

Zebrania okręgu wyborczego 2003

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do