2020

2020
Dataagendaminut
24th lutego 2020agendaminut
6th July 2020agendaminut
14th września 2020agendaminut
30th Listopad 2020agendaminut
Nie odbyło się publiczne spotkanie Covid 19  
   
Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do