Zwyczajne posiedzenie Rady Hrabstwa Kilkenny w 2006 r.

Posiedzenia zwyczajne Rady Hrabstwa Kilkenny 2006

AGENDY


March

Pobierz Agenda: Spotkanie zwyczajne 20 marca 2006 r.(dokument Microsoft Word 83 KB)

kwiecień
Pobierz Agenda: Spotkanie zwyczajne, 10 kwietnia 2006 r. (dokument Microsoft Word 78 KB)

Maja

Pobierz Agenda: Spotkanie zwyczajne, 15 maja 2006 r. (Dokument Microsoft Word 94 KB)

czerwiec

Pobierz Agenda: Walne Zgromadzenie 19 czerwca 2006 (81 KB dokument Microsoft Word)
 

lipiec
 
Pobierz Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 17 lipca 2006 r. (96 KB dokument Microsoft Word)
 
Roczny

Pobierz Agenda Doroczne Spotkanie
 
wrzesień

Pobierz Agenda Wrześniowe Spotkanie (Dokument MS Word 98 KB)
 
wrzesień

Pobierz Agenda Październikowe Spotkanie (Dokument MS Word 56 KB)

PROTOKÓŁ

 
styczeń

Pobierz Protokół: Zjazd zwyczajny, 16 stycznia 2006 r. (dokument Microsoft Word 112 KB)

March

Pobierz Protokół: Zjazd zwyczajny 20 marca 2006 r. (dokument Microsoft Word 127 KB)

kwiecień
 
Pobierz Protokół: Zjazd zwyczajny 10 kwietnia 2006 r. (dokument Microsoft Word 100 KB)

Maja

Pobierz Protokół: Zjazd zwyczajny 15 maja 2006 r. (119 KB dokument programu Word) 

czerwiec

Pobierz Protokół: Zjazd zwyczajny 19 czerwca 2006 r. (Dokument Word 81 KB)
lipiecPobierz protokół z posiedzenia zwyczajnego Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 17 lipca 2006 r.
wrzesieńPobierz protokół z posiedzenia zwyczajnego Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 18 września 2006 r.
październikPobierz protokół z posiedzenia zwyczajnego Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 16 października 2006 r.
listopadPobierz protokół z posiedzenia zwyczajnego Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 20 listopada 2006 r.
grudzieńPobierz protokół z posiedzenia zwyczajnego Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 18 grudnia

Roczny

Pobierz protokół z dorocznego spotkania

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do