Zwyczajne posiedzenie Rady Hrabstwa Kilkenny w 2010 r.

Porządki obrad i protokoły Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2010

 
MIESIĄCSPOTKANIEAGENDAPROTOKÓŁ
styczeńSpotkanie plenarne: 5 stycznia 2010 r.agendaminut
lutySpotkanie plenarne: 15 lutego 2010 r.agendaminut
MarchSpotkanie plenarne: 15 marca 2010 r.agendaminut
kwiecieńSpotkanie plenarne: 19 kwietnia 2010 r.agendaminut
MajaSpotkanie plenarne: 17 maja 2010 r.agendaminut
czerwiecSpotkanie plenarne: 21 czerwca 2010 r.agendaminut
 Walne Zgromadzenie: 25 czerwca 2010 minut
lipiecSpotkanie plenarne: 19 lipca 2010 r.agendaminut
sierpieńBrak spotkania w sierpniu  
wrzesieńSpotkanie plenarne: 20 września 2010 r.agendaminut
październikSpotkanie plenarne: 18 października 2010 r.agendaminut
listopadSpotkanie plenarne: 15 listopada 2010 r.agendaminut
grudzieńSpotkanie plenarne: 20 grudnia 2010 r.agendaminut

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do