Posiedzenia zwyczajne Rady Hrabstwa Kilkenny 2013

Porządki obrad i protokoły Rady Hrabstwa Kilkenny na rok 2013

 
MIESIĄCDATAAGENDAPROTOKÓŁ
styczeńSpotkanie plenarne: 21 stycznia 2013 r.agendaminut
lutySpotkanie plenarne: 18 lutego 2013 r.agendaminut
MarchSpotkanie plenarne: 19 marca 2013 r.agendaminut
kwiecień|Spotkanie plenarne: 15 kwietnia 2013agendaminut
MajaSpotkanie plenarne: 20 maja 2013 r.agendaminut
czerwiecSpotkanie plenarne: 17 czerwca 2013 r.agendaminut
 Walne Zgromadzenie: 28 czerwca 2013 minut
lipiecSpotkanie plenarne: 15 lipca 2013 r.agendaminut
wrzesieńSpotkanie plenarne: 16 września 2013 r.agendaminut
październikSpotkanie plenarne: 21 października 2013 r.agendaminut
listopadSpotkanie plenarne: 18 listopada 2013 r.agendaminut
grudzieńSpotkanie plenarne: 16 grudnia 2013 r.agendaminut

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do