Sprawozdania z listopada 2017 r

Dokumentacja ze Zwyczajnego Posiedzenia Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do