Sprawozdania z września 2017 r

Porządek obrad Zwyczajnego Posiedzenia Rady Hrabstwa Kilkenny w poniedziałek 18 września 2017 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do