2020

Posiedzenia Rady i posiedzenia komitetów Rady - COVID-19

Ustalenia dotyczące organizowania comiesięcznych posiedzeń Rady, w tym posiedzeń różnych komitetów Rady, są obecnie poddawane przeglądowi w świetle ograniczeń obowiązujących w przypadku COVID-19.

Wszystkie zebrania gminne i zebrania SPC są odwoływane do odwołania.

PROGRAMY, PROTOKOŁY I RAPORTY 2020

Posiedzenia Plenarne Rady Hrabstwa Kilkenny odbywają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca w Sali Rady, County Hall, John Street, Kilkenny o godzinie 3.00. W sierpniu nie ma spotkania.

Cllr. Andrew McGuinness został wybrany jako Cathaoirleach i Cllr. Martin Brett został wybrany Leas Cathaoirleach z Rady Hrabstwa Kilkenny na okres od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r.

Wybrani członkowie Rady Hrabstwa Kilkenny

 
MIESIĄCSPOTKANIEAGENDAPROTOKÓŁRAPORTY
styczeńSpotkanie plenarne: Stycznia 20 2020agendaminutRaporty
lutySpotkanie plenarne: 17 lutego 2020agendaminutRaporty
 Spotkanie specjalne: 25 lutego 2020agendaminut 
MarchSpotkanie plenarne: Marzec 23 2020agendaminutRaporty
kwiecieńBrak spotkania w kwietniu   
MajaSpotkanie plenarne: 18 maja 2020agendaMajaRaporty
czerwiecDoroczne spotkanie: 12 czerwca 2020agendaminut 
 Spotkanie plenarne: 12 czerwca 2020agendaminutRaporty
lipiecSpotkanie plenarne: 20 lipca 2020agendaminutRaporty
wrzesieńSpotkanie plenarne: 21 września 2020agendaminutRaporty
październikSpotkanie plenarne: 19 października 2020agendaminutRaporty
listopadSpotkanie plenarne: 16 Listopad, 2020agendaminutRaporty
grudzieńSpotkanie plenarne: 21 grudnia 2020agendaminutRaporty

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do