Raporty kwietniowe

Proponowana część 8: Canal Road, Johnstown [Prezentacja].

Miesięczny raport dyrektora naczelnego.

Projekt Raportu Rocznego 2020 [List motywacyjny].

Projekt Raportu Rocznego 2020.

Plan robót drogowych 2021 [List motywacyjny]

Program robót drogowych 2021.

AFS 2020.

Raport Roczny LCDC 2020.

Aktualizacja mieszkaniowa i dostawa kapitału [Prezentacja].

Korespondencja Ministra Sprawiedliwości w sprawie alienacji rodzicielskiej.

Korespondencja Ministra Wydatków Publicznych i Reform w sprawie realizacji planu utrzymania urzędów pocztowych w kraju.

Korespondencja z Departamentu Transportu w sprawie realizacji planu utrzymania Urzędów Pocztowych w kraju.

Korespondencja Ministra w sprawie urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego dla wybranych przedstawicieli.

Harmonogram spotkań.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 1 odbyło się w piątek, 18th Września 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 1 odbyło się w piątek, 4th Grudzień, 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się 6th Luty, 2019.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w piątek 29th Marzec, 2019.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w piątek 4th Wrzesień, 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 4 odbyło się w piątek 4th Grudzień, 2020.

Sprawozdanie przewodniczącego SPC 4 odbyło się w poniedziałek 9th Grudzień 2019.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w środę, 12th Luty, 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w środę, 17th Wrzesień, 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w środę, 12th Listopad, 2020.

Sprawozdanie Przewodniczącego SPC 5 odbyło się w środę, 4th Grudzień, 2019.

Program szkoleń dla wybranych członków AILG 2021.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do