2018

SPC 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY, WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I TURYSTYKA

DATAAGENDAPROTOKÓŁ
Marsz:Marzec 22 2018agendaminut
Czerwiec:22 czerwca 2018agendaminut
wrzesień:14 września 2018agendaminut
Grudzień:19 grudnia 2018agendaminut

SPC 2: POLITYKA INFRASTRUKTURY, TRANSPORT, SŁUŻBY POŻAROWE I RATUNKOWE

DATAAGENDAPROTOKÓŁ
Marsz:2 Marzec, 2018agendaminut
Czerwiec:2 czerwca 2018agendaminut
Październik:Październik 2 2018agendaminut
Grudzień:2 grudnia 2018agendaminut

SPC 3: PLANOWANIE I POLITYKA ROZWOJU, DZIEDZICTWO, SPOŁECZNOŚĆ, SZTUKA I KULTURA

DATAAGENDAPROTOKÓŁ
Kwiecień:3 kwietnia 2018agendaminut
Lipiec:3 lipca 2018agendaminut
wrzesień:3 września 2018agendaminut
Grudzień:3 grudnia 2018agendaminut

SPC 4: OBUDOWA

DATAAGENDAPROTOKÓŁ
Styczeń:Stycznia 25 2018agendaminut
Marsz:Marzec 29 2018agendaminut
Czerwiec:7 czerwca 2018agendaminut
wrzesień:14 września 2018agendaminut
Listopad:Listopada 16 2018agendaminut

 SPC 5: OCHRONA ŚRODOWISKA, USŁUGI WODNE I ENERGIA

DATAAGENDAPROTOKÓŁ
Luty:21 lutego 2018agendaminut
maj:23 maja 2018agendaminut
wrzesień:19 września 2018agendaminut
Grudzień:14 grudnia 2018agendaminut

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do