2019

PROGRAMY I PROTOKÓŁ

ChPL 1:  ROZWÓJ GOSPODARCZY, WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I TURYSTYKA, PLANOWANIE I POLITYKA ROZWOJU

Miesiącagendaminut
Marsz:  8th March, 2019agendaminut
Grudzień:  6th grudzień, 2019agendaminut

SPC 2: POLITYKA TRANSPORTOWA/ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ I USŁUGI WODNE

Miesiącagendaminut
KomórkaKomórkaKomórka
KomórkaKomórkaKomórka
KomórkaKomórkaKomórka

SPC 3: OBUDOWA

SPC 4: OCHRONA ŚRODOWISKA, KLIMATYZACJA I ENERGIA

SPC 5: SŁUŻBY SPOŁECZNOŚCIOWE, KULTURALNE I POŻAROWE

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do