2022

PROGRAMY I PROTOKÓŁ

ChPL 1:  ROZWÓJ GOSPODARCZY, WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I TURYSTYKA, PLANOWANIE I POLITYKA ROZWOJU

Miesiącagendaminut
Marsz:  25 Marzec, 2022agendaminut

SPC 2: POLITYKA TRANSPORTOWA/ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ I USŁUGI WODNE

Miesiącagendaminut

SPC 3: OBUDOWA

Miesiącagendaminut
Luty:  24 lutego 2022agendaminut
Czerwiec:  2 czerwca 2022agenda
Lipiec:  1 lipca 2022agenda

SPC 4: OCHRONA ŚRODOWISKA, KLIMATYZACJA I ENERGIA

MiesiącagendaMinutas
Marsz:  11 Marzec, 2022agendaminut
Lipiec:  28 lipca 2022agendaminut
Październik: 13 października 2022agendaminut
Grudzień: 8th grudzień, 2022agendaminut

SPC 5: SŁUŻBY SPOŁECZNOŚCIOWE, KULTURALNE I POŻAROWE

Miesiącagendaminut

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do