Dostępność / Niepełnosprawność

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zaangażowana w poprawę dostępności naszych usług publicznych.

Oficer dostępu

Rada Hrabstwa Kilkenny wyznaczyła urzędnika ds. dostępu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o niepełnosprawności z 2005 r.

Urzędnik ds. dostępu jest odpowiedzialny za zapewnienie lub zorganizowanie oraz koordynację pomocy i poradnictwa osobom niepełnosprawnym korzystającym z usług świadczonych przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania:


Evelyn Graham
Architekt łącznikowy projektu/specjalista ds. dostępu,
Usługi korporacyjne,
Rada Hrabstwa Kilkenny
Hala powiatowa,
Jana,
Kilkenny
Telefon: 056 7794028
Fax: 056 7794004
e-mail: accessofficer@kilkennycoco.ie

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do