Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Rady Hrabstwa Kilkenny
Kodeks postępowania Rady Hrabstwa Kilkenny

Rada Hrabstwa Kilkenny ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w bezpiecznym środowisku. Aby to osiągnąć, prosimy naszych klientów o zwrócenie uwagi na to, że następujące zachowanie nie będzie akceptowane w żadnym z naszych obiektów. Niniejszy Kodeks Postępowania został opracowany dla członków społeczeństwa, którzy korzystają z obiektów i usług świadczonych przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

Należy pamiętać, że następujące zachowanie jest niedopuszczalne:

Zachowanie, które jest uciążliwe i przeszkadza innym w korzystaniu z obiektu i korzystaniu z niego.

Nękanie personelu lub członków społeczeństwa za pomocą obraźliwego lub nieodpowiedniego języka.

Stosowanie przemocy lub groźby przemocy wobec personelu i/lub członków społeczeństwa.

Szkodliwe uszkodzenie i/lub kradzież mienia Rady Hrabstwa Kilkenny

Używanie alkoholu i nielegalnych narkotyków podczas korzystania z pomieszczeń Rady Hrabstwa Kilkenny.

Mienie osobiste pozostawione bez opieki podczas korzystania z obiektów władz lokalnych Kilkenny.

Palenie jest zabronione na terenie Rady Hrabstwa Kilkenny.

Prosimy o powstrzymanie się od korzystania z telefonów komórkowych podczas zawierania transakcji w Radzie.

Prosimy o pomoc w zachęcaniu do odpowiedzialnego i rozważnego korzystania z obiektów Rady Hrabstwa Kilkenny poprzez przestrzeganie Kodeksu Postępowania.

Rada Hrabstwa Kilkenny jest zobowiązana do dostarczania Państwu możliwie najlepszych usług w skuteczny i troskliwy sposób. Nasza Karta Klienta określa, w jaki sposób będziemy świadczyć tę usługę. Niniejsza Karta stanowi, że przez cały czas masz prawo do traktowania w sposób uprzejmy i rozważny oraz z otwartością i bezstronnością.

Jeśli uważasz, że standard usług świadczonych przez Radę Hrabstwa Kilkenny nie spełnia tych wymagań, możesz złożyć skargę. Możesz to zrobić, wypełniając i przesyłając nasz formularz skargi [na stronie internetowej Rady Hrabstwa Kilkenny], kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta lub wysyłając do nas e-mail na adres info@kilkennycoco.ie.

Reklamacje nie powinny być anonimowe i powinny być składane na odpowiednim formularzu.

 

Do pobrania

Karta Klienta, Procedura Reklamacyjna i Plan Działania Klienta są dostępne w 2 formatach MS Word lub Adobe Acrobat:

Pobierz Kartę Klienta, Kodeks Postępowania, Procedurę Reklamacyjną i Plan Działania Klienta

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do