Kodeksy postępowania i wytyczne

Kodeksy postępowania i wytyczne

Wybrani Członkowie Rady i pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie najwyższych zasad etycznych podczas wykonywania swoich obowiązków. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 2001 r. określa zrewidowane ramy etyczne i nakłada na wszystkich w służbie samorządowej ustawowy obowiązek zachowania odpowiednich standardów uczciwości, postępowania i troski o interes publiczny oraz działania zgodnie z prawem. Można to osiągnąć poprzez przestrzeganie Kodeksów Postępowania, które zostały wydane wszystkim Wybranym Członkom i pracownikom.

Kodeks postępowania dla radnych jest dostępny tutaj & dla pracowników tutaj

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do