Procedura składania skarg

Procedura składania skarg

RADA HRABSTWA KILKENNY

PROCEDURA REKLAMACYJNA I ODWOŁAWCZA

Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie i niezgodnie z Kartą Klienta, możesz złożyć skargę. Możesz to zrobić, prosząc o przełożonego lub kierownika biura. Nasz personel dołoży wszelkich starań, aby na tym etapie rozpatrzyć Twoją reklamację. Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz złożyć formalną skargę.

JAK ZŁOŻYĆ FORMALNĄ SKARGA?
Skargę należy skierować do urzędnika ds. skarg, usług korporacyjnych, Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, korzystając z formularzy reklamacyjnych i wytycznych dostępnych we wszystkich naszych urzędach oraz na naszej stronie internetowej. Reklamację można również złożyć faksem lub e-mailem. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, zostanie przekazana osobie odpowiedzialnej w obszarze, którego reklamacja dotyczy.

KIEDY MOGĘ OCZEKIWAĆ ODPOWIEDZI?
Wszystkie reklamacje otrzymają odpowiedź. Wydamy potwierdzenie w ciągu pięciu dni roboczych, a pełną odpowiedź nie później niż 28 dni od otrzymania reklamacji. Zostaniesz poinformowany, jeśli wystąpią jakiekolwiek odchylenia od tego harmonogramu i będziesz na bieżąco informowany o postępach.

CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI NIE JESTEM ZADOWOLONY Z ODPOWIEDZI?

Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, możesz skierować ją do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest uczciwy, niezależny i bezpłatny. Rzecznik poprosi Cię o szczegóły Twojej skargi i kopię naszej ostatecznej odpowiedzi na Twoją skargę.

Najlepszym sposobem skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest:

 Kliknięcie linku „Złóż skargę” pod adresem www.ombudsman.ie 

 Możesz również:

  • Napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres: 6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773
  • Zadzwoń do Rzecznika pod numer 01 639 5600, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

UWAGA:

Procedura skarg i odwołań nie ma zastosowania do decyzji Rady Hrabstwa Kilkenny, w przypadku których istnieje ustawowy proces odwoławczy, ani nie koliduje z Twoimi prawami wynikającymi z Ustawy o wolności informacji z 1997 r.

REKLAMACJE -POSTĘPOWANIE WEWNĘTRZNE

REKLAMACYJNY: ANNE MARIA WALSH, OBSŁUGA KORPORACYJNA

Wszystkie formalne skargi należy składać we właściwym Formularz reklamacyjny i przekazane do urzędnika ds. skarg, spraw korporacyjnych, Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny, który będzie odpowiedzialny za koordynację odpowiedzi.

Następujące osoby są wyznaczone jako Funkcjonariusze odpowiedzialni za rozpatrywanie określonych reklamacji w swoich obszarach usług:

SERWISWYZNACZONY OFICER
BIURA OBSZAROWE

Ian Gardner, starszy inżynier, Kilkenny.

Stan Cullen, starszy inżynier wykonawczy, Piltown.

Philippe Beubry, starszy inżynier wykonawczy, Castlecomer.

Declan Murphy, starszy inżynier wykonawczy, Callan/Thomastown.

WSPÓLNOTAAnne Marie Shortall, starszy dyrektor wykonawczy
FINANSENoelle Brett, księgowa finansowa
SŁUŻBY POŻARNEJohn Collins, komendant straży pożarnej
OBUDOWAMichael Leahy, starszy dyrektor wykonawczy
USŁUGI KORPORACYJNEAnne Maria Walsh, starszy dyrektor wykonawczy
ZASOBY LUDZKIEMarie Phelan, starszy dyrektor wykonawczy
SYSTEMY INFORMACYJNEKevin Hanley, kierownik ds. systemów informatycznych
BIBLIOTEKAJosephine Coyne, bibliotekarz hrabstwa
PODATEK SILNIKOWYStephen O'Connor, urzędnik administracyjny
PLANOWANIENicolaas Louw, starszy planista
DROGISeamus Kavanagh, starszy inżynier
ŚRODOWISKOMichael Arthurs, starszy dyrektor wykonawczy
PARKI/PROJEKTY SPECJALNEFrank Stafford, starszy inżynier
ROZWÓJ GOSPODARCZY/TURYSTYKAAileen McGrath, A/Kierownik Przedsiębiorstwa


W przypadku niezadowolenia klientów z decyzji można złożyć odwołanie na piśmie do dyrektora ds. usług korporacyjnych, rady hrabstwa Kilkenny, ratusza hrabstwa, John Street, Kilkenny. Następnie przeprowadzony zostanie przegląd wewnętrzny i podjęta zostanie ostateczna decyzja.

Przeznaczony jest do pracy w następujących terminach:

  • Potwierdzenie w ciągu 5 dni roboczych
  • Odpowiedź w ciągu 28 dni od otrzymania reklamacji
  • Odwołanie w ciągu 4 tygodni roboczych

Powyższa procedura odwoławcza nie ma zastosowania do decyzji Rady Hrabstwa Kilkenny, w przypadku których istnieje ustawowy proces odwoławczy, ani nie koliduje z Twoimi prawami wynikającymi z Ustawy o wolności informacji z 2014 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do