Karta klienta

Karta klienta

Rada Hrabstwa Kilkenny
Karta klienta
NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC CIEBIE

Aby dostarczać Ci wysokiej jakości usługi w sposób efektywny i troskliwy.

UPRZEJMOŚĆ I ROZWAŻANIE

Zawsze masz prawo do obsługi:

Szybko i uprzejmie
Z należytym poszanowaniem prywatności i poufności
Przez pomocny personel

OTWARTOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ

Zobowiązujemy się do:

Postępuj z tobą w sposób uczciwy i otwarty
Omów z nami wszelkie aspekty swoich kontaktów.
Wyjaśnij, w jaki sposób podjęto decyzję

DOSTĘP

Staramy się:

Zapewnij czyste, dostępne urzędy publiczne
Ułatwiaj klientom, którzy chcą prowadzić swoją działalność za pośrednictwem języka irlandzkiego.
Ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym i o specjalnych potrzebach.

PRZEGLĄD

Nasze usługi będą stale weryfikowane i ulepszane w razie potrzeby.

MOŻESZ POMÓC NAM POMÓC CIEBIE

Dostarczając pełne i dokładne informacje
Informując nas, kiedy robimy coś dobrze.
Dokonując komentarzy, skarg lub sugestii dotyczących usług, które otrzymujesz.

Rada Hrabstwa Kilkenny wdrożyła procedurę reklamacyjną dla klientów niezadowolonych z jakości świadczonych usług. Kopię tego można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Klienta lub pisząc do nas na adres e-mail info@kilkennycoco.pl

 


Do pobrania

Karta Klienta, Procedura Reklamacyjna i Plan Działania Klienta są dostępne w 2 formatach MS Word lub Adobe Acrobat:

Pobierz Kartę Klienta, Kodeks Postępowania, Procedurę Reklamacyjną i Plan Działania Klienta

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do