Ujawnianie darowizn i wydatków

Ustawa o wyborach lokalnych [ujawnianie darowizn i wydatków] z 1999 r. [z późniejszymi zmianami] wymaga, aby wybrani członkowie władz lokalnych byli zobowiązani do dostarczania swoim władzom lokalnym oświadczeń o darowiznach do 31 stycznia każdego roku, podając szczegóły darowizn otrzymanych przez nich w poprzednich dwunastu latach okres miesiąca.

Niniejszym zawiadamia się, że oświadczenia złożone przez wybranych członków Rady Hrabstwa Kilkenny są teraz dostępne do wglądu w biurach Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, w normalnych godzinach pracy. lub można obejrzeć na załączonych linkach.

2017Wybrany członek
2018Wybrany członek
2019Wybrani członkowie [Wybory lokalne 2019]
2019Kandydaci niewybrani [wybory lokalne 2019]
2019Wybrany członek
2020Wybrany członek
 2021Wybrany członek
 2022Wybrany członek
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do