Program publikacji na podstawie ustawy o wolności informacji, 2014 r.

Opublikowano 14 kwietnia 2016

Wstęp:

Rada Hrabstwa Kilkenny przygotowała i opublikowała Schemat publikacji dotyczące informacji Rady zgodnie z a Model i wytyczne sporządzony przez Ministra Wydatków Publicznych i Reformy na podstawie art. 8 ustawy o wolności informacji, 2014 r.

Program wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2016 r.

Cel programu:

Program ma na celu ułatwienie dostarczania informacji w możliwie największym stopniu, z wyjątkiem informacji wyłączonych na mocy Ustawy oraz przy przygotowywaniu, przeglądaniu lub korygowaniu Schemat publikacji, organ FOI uwzględnia interes publiczny w:

a) umożliwienie publicznego dostępu do informacji będących w posiadaniu organu FOI;

b) publikację powodów decyzji podjętych przez organ FOI; oraz

c) publikowanie informacji istotnych lub interesujących dla ogółu społeczeństwa w związku z jej działalnością i funkcjami w ogóle. 

Format schematu i dostęp:

Program jest oparty na Internecie i zawiera łącza do informacji w sześciu nagłówkach, jak określono poniżej, które będą aktualizowane zgodnie z przepisami Ustawy. Wersja papierowa będzie również dostępna do wglądu po wcześniejszym umówieniu się.

Sześć zestawów informacji:

Informacje znajdują się pod następującymi sześcioma nagłówkami:

Ogólne informacje o radzie hrabstwa KilkennyDostarczane funkcje i usługi

Procedury podejmowania decyzjiInformacje finansowe 

Informacje o zamówieniuRutynowo publikowane i różne informacje

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do