Dziennik ujawnień Nieosobowe wnioski o FOI Od 1 stycznia 2016 r.

Publiczny rejestr próśb o informacje nieosobowe od Rady Hrabstwa Kilkenny w ramach procedury FOI od stycznia 2016 r.

Informacje ogólne na temat dzienników ujawniania:

Wytyczne wydane organom FOI, w tym Radzie Hrabstwa Kilkenny, przewidują, że Dziennik ujawnień będzie udostępniany kwartalnie na podstawie wniosków składanych do niego zgodnie z ustawą FOI z 2014 r.

Rada Hrabstwa Kilkenny udostępnia teraz swój dziennik ujawnień od początku 2016 r.
Zawiera szczegółowe informacje na temat otrzymanych wniosków o nieosobowe FOI, w tym:

  • Data wpływu Wniosku.
  • Szczegóły wniosku/czy wniosek został wycofany.
  • Kategoria Zgłaszającego - Dziennikarz, Klient, Inny -
  • Typ decyzji — pełna dotacja, częściowa dotacja lub całkowita odmowa.
  • Data podjęcia decyzji.

Poniższe dokumenty to dzienniki ujawnień Rady Hrabstwa Kilkenny z dnia 1 stycznia 2016 r.

Pobierz — Dziennik ujawnień Nieosobowe wnioski o FOI Kilkenny 2016.pdf (rozmiar 230.4 KB)

Pobierz — Dziennik ujawnień Nieosobowe wnioski o FOI Kilkenny 2017.pdf (rozmiar 105.6 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do