Systemy informacyjne

Departament Systemów Informacyjnych (IS) świadczy usługi techniczne na potrzeby technologii teleinformatycznej (ICT) Rady Hrabstwa Kilkenny.

Departament IS ma na celu zapewnienie całej infrastruktury technicznej, w tym sprzętu, oprogramowania i aplikacji, aby umożliwić Radzie Hrabstwa Kilkenny skuteczne świadczenie usług publicznych i spełnienie wymogów w zakresie informacji publicznej.

Departament Systemów Informatycznych realizuje następujące funkcje:

 • Zapewnia bezpieczną i stabilną infrastrukturę komunikacyjną i sieciową dla organizacji.
 • Zapewnia wsparcie techniczne i doradztwo 24 wybranym posłom, publicznym użytkownikom naszych systemów teleinformatycznych, pracownikom Rady i powiązanym organizacjom.
 • Zarządza i obsługuje systemy korporacyjne wraz z bardziej wyspecjalizowanymi aplikacjami z linii biznesowej dla różnych obszarów usług i działów.
 • Tworzy i utrzymuje strony internetowe i serwisy internetowe Rady Hrabstwa.
 • Opracowuje, dostosowuje i konfiguruje oprogramowanie, aby spełniało specyficzne wymagania Rady Hrabstwa Kilkenny.
 • Współpracuje przy realizacji ogólnopolskich i regionalnych wspólnych projektów informatycznych.
 • Bada i doradza przy projektach z elementem systemów informatycznych.
 • W porozumieniu z kierownictwem i pracownikami tworzy i wdraża odpowiednie procedury Polityki IT.
 • Gwarantuje, że Rada Hrabstwa Kilkenny przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych i prywatności oraz przestrzega zobowiązań dotyczących licencjonowania oprogramowania.

Structure

Dział IS liczy 10 pracowników i jest podzielony na następujące zespoły o różnych funkcjach:

 • Pomoc techniczna
 • Aplikacje korporacyjne
 • Systemy intranetowe i internetowe
 • Sieć i infrastruktura
 • Systemy Informacji Geograficznej
Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do