Wakat - dozorca [w niepełnym wymiarze godzin], Woodstock Gardens

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

RADA HRABSTWA KILKENNY

Zgłoszenia zapraszamy od wykwalifikowanych osób na stanowisko:

OPIEKUN [PRACA], WOODSTOCK, INISTIOGE

[KONKURS OTWARTY]

Numer referencyjny konkursu: 2023/O/O/PT/03

Skala wynagrodzenia: Aktualna skala wynagrodzeń na tym stanowisku to 594.50 do 672.37 € wynagrodzenie tygodniowe brutto.

Zgodnie z okólnikiem EL02/2011 osoby, które nie są pracownikami władz lokalnych, muszą być umieszczone na minimalnej wadze.

Termin przyjmowania wypełnionych wniosków to:  Czwartek 9 lutego 2023 r., godz. 4.00

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Formularz zgłoszeniowy razem z Broszura z wytycznymi rekrutacyjnymi można uzyskać z poniższych linków: 

Broszura z wytycznymi rekrutacyjnymi

Formularz wniosku: https://submit.link/1je 

Rada Hrabstwa Kilkenny zastrzega sobie prawo do umieszczenia kandydatów na krótkiej liście, biorąc pod uwagę wymagania na stanowisko, a także wszelkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

RADA Hrabstwa KILKENNY JEST PRACODAWCĄ ZAPEWNIAJĄCYM RÓWNE SZANSY.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do