Wakat - Inżynier Wykonawczy

COMHAIRLE CHONTAE CHILL ŁAŃCUCH

RADA HRABSTWA KILKENNY

 Zapraszamy do aplikowania od wykwalifikowanych osób na następujące stanowisko:

 INŻYNIER WYKONAWCZY

 [KONKURS OTWARTY]

 Numer referencyjny konkursu: 2024/P/O/T/38

 Skala wynagrodzenia: Aktualna skala wynagrodzeń na tym stanowisku to €57,336 minimum skali do €79,701 maksimum skali, w tym LSI.

 Zgodnie z okólnikiem EL02/2011 osoby, które nie są pracownikami władz lokalnych, muszą być umieszczone na minimalnej wadze.

 Zostanie utworzony panel, z którego można będzie obsadzać odpowiednie wakaty.

 Ostateczny termin przyjmowania wypełnionych wniosków to: środa 31 lipca 2024 r. o godzinie 4.00:XNUMX

 Połączenia Formularz zgłoszeniowy razem z Broszura z wytycznymi rekrutacyjnymi można uzyskać na stronie internetowej Rady Hrabstwa Kilkenny lub pod następującym linkiem: https://submit.link/2L6

 Rada Hrabstwa Kilkenny zastrzega sobie prawo do umieszczenia kandydatów na krótkiej liście, biorąc pod uwagę wymagania na stanowisko, a także wszelkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

 RADA HRABSTWA KILKENNY JEST PRACODAWCĄ RÓWNYCH SZANS

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do