Wakat - Wykonawczy Architekt Krajobrazu

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

RADA HRABSTWA KILKENNY

Zgłoszenia zapraszamy od wykwalifikowanych osób na stanowisko:

WYKONAWCZY ARCHITEKT KRAJOBRAZU

[KONKURS OTWARTY]

Numer referencyjny konkursu: 2022/P/O/T/26

Skala wynagrodzenia: Aktualna skala wynagrodzeń na stanowisku wynosi od € 51,549 do € 71,656 w tym LSI.

Zgodnie z okólnikiem EL02/2011 osoby, które nie są pracownikami władz lokalnych, muszą być umieszczone na minimalnej wadze.

Zostanie utworzony Panel, z którego można obsadzać stałe/tymczasowe/specjalne wakaty.

W ramach projektu Data zamknięcia do odbioru wypełnionych wniosków jest:  Piątek 30 września 2022 o 5.00:XNUMX

W ramach projektu Formularz zgłoszeniowy razem z Broszura z wytycznymi rekrutacyjnymi można uzyskać z poniższych linków:

Rada Hrabstwa Kilkenny zastrzega sobie prawo do umieszczenia kandydatów na krótkiej liście, biorąc pod uwagę wymagania na stanowisko, a także wszelkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

RADA HRABSTWA KILKENNY JEST PRACODAWCĄ RÓWNYCH SZANS

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do