Lokalny Plan Gospodarczo-Społeczny

Lokalny Plan Gospodarczy i Społeczności jest mapą drogową rozwoju Kilkenny do 2021 roku i pomaga zapewnić skuteczną koordynację programów finansowanych ze środków publicznych.

Czym jest Lokalny Plan Gospodarczo-Społeczny?

Zgodnie z prawem[1], wszystkie władze lokalne muszą przygotować sześcioletni Lokalny Plan Gospodarczo-Społeczny (LECP) dla swojego obszaru do końca grudnia 2015 r.

LECP w hrabstwie Kilkenny będzie składać się z serii działań opartych na poglądach organizacji, społeczności i osób takich jak ty. Plan ten wpłynie na rozwój gospodarczy, społeczny i społeczny hrabstwa Kilkenny do 2021 roku.

Pobierz plan :  Kilkenny LECP 2016-2021

LECP-uruchom-12.2.16-Minister-Ann-Phelan

Cllr. Mary Hilda Cavanagh, An Cathaoirleach z Kilkenny County ogłosiła uruchomienie Lokalnego Planu Gospodarczego i Społecznego Kilkenny 2016-2021 (LECP) 12 lutego w hotelu Rivercourt.

 

Plan został opracowany w celu zapewnienia, że ​​„Kilkenny jest wspaniałym miejscem do życia, pracy i zabawy; oferowanie swoim obywatelom godności, bezpieczeństwa i możliwości wykorzystania ich maksymalnego potencjału”
LECP stanowi mapę drogową rozwoju hrabstwa Kilkenny do 2021 roku. Jednym z głównych celów LECP jest zapewnienie skutecznej koordynacji programów finansowanych ze środków publicznych. Jako plan ustawowy, LECP zapewni plan finansowania rozwoju lokalnego i społecznościowego zainwestowanego w hrabstwie Kilkenny w ciągu najbliższych 6 lat. Obejmuje to programy takie jak Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Społecznej (SICAP) oraz program rozwoju obszarów wiejskich LEADER.

LECP stanowi zwieńczenie ponad dziewięciu miesięcy pracy obejmującej szeroko zakrojone badania, konsultacje społeczne, analizy, warsztaty i spotkania. Cathaoirleach w swoim przemówieniu otwierającym skomentowała kompleksowy proces związany z przygotowaniem LECP:
„Proces opracowywania planu był realną współpracą między agencjami statutowymi, organizacjami rozwoju lokalnego, wybranymi przedstawicielami, mieszkańcami, firmami i społecznościami. Wdrożenie planu zapewnia zatem wyjątkową okazję do wspólnego myślenia i współpracy.”
Powiedziała: „W pełni doceniam, że Plan nie jest celem samym w sobie i mam świadomość, że dopiero teraz zaczyna się prawdziwa praca nad realizacją działań. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy zainteresowani rozwojem hrabstwa Kilkenny współpracowali teraz, aby zrealizować plan. Głęboko wierzę, że LECP ma potencjał, aby wywrzeć pozytywny wpływ i zapewnić lepsze lokalne usługi i wyniki dla firm i społeczności w hrabstwie Kilkenny”.

Chociaż jest to Plan zintegrowany, LECP składa się z 2 odrębnych elementów: Komitetu Rozwoju Społeczności Lokalnej lub LCDC, przygotowanego i odpowiedzialnego za wdrażanie aspektów Planu rozwoju społeczności lokalnej; oraz Komitet ds. Polityki Strategicznej (SPC) ds. Rozwoju Gospodarczego Rady Hrabstwa Kilkenny przygotował i jest odpowiedzialny za wdrożenie elementów planu dotyczących rozwoju gospodarczego.

Zarówno przewodniczący SPC ds. Rozwoju Gospodarczego, Cllr Pat Millea, jak i przewodniczący Kilkenny LCDC, pan Fergus Keane z Kilkenny Public Participation Network (PPN) mówili o znaczeniu tego planu dla Kilkenny. Cllr Millea odniósł się do niektórych z 63 działań gospodarczych, które mają zostać zrealizowane w planie w ciągu najbliższych 6 lat, które obejmują turystykę jako siłę napędową gospodarki, dostępność łączy szerokopasmowych i dalszy rozwój obiektów szkolnictwa wyższego w Kilkenny; podczas gdy pan Keane mówił o 117 działaniach nakreślonych w elementach społeczności planu, które będą realizowane w sposób zintegrowany przez 29 agencji i grup działających w Kilkenny; oraz znaczenie roli, jaką wielu nieopłacanych praktyków i wolontariuszy zajmujących się pracą społeczną odgrywa w kwestiach jakości życia w Kilkenny.

Plan został uruchomiony przez Ann Phelan TD; Minister Stanu w Departamentach Rolnictwa, Żywności i Morskiego oraz Transportu, Turystyki i Sportu ze Specjalną Odpowiedzialnością za Rozwój Gospodarki Wiejskiej (wdrożenie Raportu CEDRA) i transportu wiejskiego

LECP-uruchom-12.2.16-1

Minister powiedział na inauguracji:
„LECP ma wyjątkowy charakter, ponieważ łączy cele i działania gospodarcze i społeczne w jeden zintegrowany plan. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że to ma sens; ponieważ lokalna gospodarka nie może prosperować bez silnej bazy społeczności, która by ją wspierała. Wszyscy jednak przyznajemy, że praca nad wdrożeniem Planu będzie wymagać tego samego poziomu współpracy i zaangażowania ze strony partnerów na poziomie lokalnym”.
Minister pochwalił wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i jakość planu oraz szeroko zakrojony proces konsultacji podjętych przy jego opracowaniu.

Pobierz plan :  Kilkenny LECP 2016-2021

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do