Zawiadomienie o konsultacjach publicznych — Umowa o udostępnianiu danych (DSA) dotycząca udostępniania danych LEO Suite of Services między Enterprise Ireland a wszystkimi władzami lokalnymi

Data rozpoczęcia konsultacji: 05 Data zakończenia konsultacji: 12

Zawiadomienie o konsultacjach publicznych — Umowa o udostępnianiu danych (DSA) dotycząca udostępniania danych LEO Suite of Services między Enterprise Ireland a wszystkimi władzami lokalnymi

Data rozpoczęcia konsultacji: 05

Data zakończenia konsultacji: 02

 Rada hrabstwa Kilkenny zamierza zawrzeć umowę o udostępnianiu danych zgodnie z ustawą o udostępnianiu danych i zarządzaniu z 2019 r.

Proponowana umowa, umowa o udostępnianiu danych między Enterprise Ireland a wszystkimi władzami lokalnymi (w tym radą hrabstwa Kilkenny) będzie dostępna do konsultacji publicznych pod adresem:

www.gov.ie/consultations/DSA/ przez okres 28 dni od 05 do 12.

Społeczeństwo jest proszone o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres consulting.dsa@per.gov.ie

W temacie wiadomości e-mail należy podać pełną nazwę Umowy o udostępnianiu danych „EILAS 018/211122 DSA for LEO Suite of Services Data”. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia wysłane na ten adres e-mail.

Po zakończeniu okresu konsultacji społecznych zgłoszenia nie mogą być przyjmowane.

Dokumenty w celach informacyjnych to:

EILAS 18/211122 Umowa o udostępnianiu danych (DSA) dla LEO Suite of Services Data.pdf*

*(Należy pamiętać, że ten dokument PDF zawiera również oświadczenie inspektora ochrony danych (IOD) oraz ocenę wpływu na prywatność danych (DPIA) w stosownych przypadkach).

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do