Umowy o gwarantowanym poziomie usług/Memorandum of Understanding itp.

Plan świadczenia usług Raport z grudnia 2015 r. Okładka dyrektora naczelnego.pdf (rozmiar 39.9 KB)

Raport z postępów w realizacji planu świadczenia usług, grudzień 2015.pdf (rozmiar 594.6 KB)

Umowa o gwarantowanym poziomie usług z Irish Water.

Rada Hrabstwa Kilkenny ma umowę SLA z Irish Water w odniesieniu do świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Ta umowa SLA jest przewidziana w ustawie o usługach wodnych (nr 2) z 2013 r. i ułatwia lokalne świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych we współpracy z Irish Water.

Umowa dotycząca poziomu usług z Enterprise Ireland

Rada Hrabstwa Kilkenny ma umowę SLA z Enterprise Ireland (EI) w odniesieniu do świadczenia usług za pośrednictwem Lokalnego Biura Przedsiębiorczości, które ułatwia lokalne świadczenie usług dla przedsiębiorstw we współpracy z EI.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do