Rada rozpoczyna inspekcje gospodarstw domowych od drzwi do drzwi w celu przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Wszystkie władze lokalne w kraju przyjmują nowy regulamin gospodarowania odpadami, aby zapewnić spójne podejście do gospodarowania odpadami w całej Irlandii. W grudniu ubiegłego roku przyjęto zarządzenia dotyczące gospodarki odpadami w hrabstwie Kilkenny. W okresie letnim przeprowadzono ogólnokrajową i lokalną kampanię uświadamiającą, nakreślającą odpowiedzialność gospodarstw domowych za postępowanie z odpadami zgodnie z nowym regulaminem, a do gospodarstw domowych w hrabstwie rozprowadzono broszurę informacyjną.

Regulamin nakłada na wytwórców odpadów obowiązki w zakresie przechowywania, prezentacji, segregacji odpadów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Te By-laws uderzają w sedno nieautoryzowanego dumpingu, który jest plagą dla naszego pięknego miasta i hrabstwa, wymagając ogromnych ilości zasobów i pieniędzy podatników na sprzątanie każdego roku. Jest to również poważny problem dla prywatnych właścicieli ziemskich i społeczności rolniczej, ponieważ w niektórych z naszych najbardziej odległych i malowniczych miejsc dochodzi do masowych wysypisk śmieci. Dochodzi również do szkód środowiskowych, jakie wyrządza naszej florze i faunie. Wszystko to stoi w sprzeczności z wielką pracą podejmowaną przez organizacje wolontariackie w całym hrabstwie w celu wzmocnienia ich lokalnych społeczności. Jednak przepisy te pomogą lokalnym władzom zidentyfikować przestępców i rozwiązać problem nieautoryzowanych zbieraczy odpadów (tj. mężczyzny w furgonetce, który zwykle wyrzuca śmieci bez rozróżnienia).

Zespół ds. Środowiska Rady Hrabstwa Kilkenny rozpoczął inspekcje „od drzwi do drzwi”, w ramach których właściciele domów muszą przedstawić dowód, że ich odpady są zarządzane zgodnie z przepisami i są usuwane przez zatwierdzonego operatora odpadów lub przekazywane przez właściciela do upoważnionego obiekt unieszkodliwiania odpadów. W odniesieniu do tych ostatnich zaleca się, aby właściciele domów i lokale handlowe zachowali rachunki za usuwanie odpadów do celów kontrolnych. Inspekcje skupiają się obecnie na mieście, ale zostaną rozszerzone na całe hrabstwo.

Regulamin wymaga również od Autoryzowanych Zbieraczy Odpadów obsługujących skupiska ludności liczące ponad 500 osób zapewnienie klientom trzeciego kosza na odpady żywnościowe. Osoby, które kompostują lub korzystają z autoryzowanych zakładów utylizacji odpadów, są zwolnione, ale będą musiały udowodnić, że ich odpady żywnościowe są usuwane zgodnie z Regulaminem. Gospodarstwa domowe i lokale handlowe uznane za niezgodne z jakimikolwiek wymogami Regulaminu podlegają mandatowi w wysokości 75 euro lub grzywnie w wysokości do 2,500 euro w przypadku skazania.
Frank Stafford, starszy inżynier ds. środowiska, stwierdził, że gospodarstwa domowe, które postępują słusznie, nie mają się czego obawiać, gdy funkcjonariusze ds. ochrony środowiska dzwonią do drzwi i spodziewają się, że ta inicjatywa będzie w pełni wspierana i mile widziana przez społeczność. Zauważył również, że opinie od skontrolowanych do tej pory gospodarstw domowych były dość pozytywne i panował pogląd, że nielegalne składowanie musi zostać zatrzymane, a wskaźniki recyklingu muszą wzrosnąć.
Przepisy dotyczące zarządzania odpadami w hrabstwie Kilkenny 2018 są dostępne bezpłatnie w biurach ochrony środowiska rady hrabstwa Kilkenny, budynkach hrabstw, John Street, Kilkenny lub w Internecie pod adresem www.kilkennycoco.ie a dalsze informacje związane z recyklingiem i marnowaniem żywności są dostępne na www.mywaste.ie.

Pytania dotyczące powyższego można kierować do Franka Stafforda, Wydziału Ochrony Środowiska, Rady Hrabstwa Kilkenny. E-mail: kilkennycoco.ie

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do