Finanse

Departament Finansów Rady Hrabstwa Kilkenny wspiera świadczenie usług we wszystkich dyrekcjach w ramach rocznego procesu budżetowego, od przyjęcia po kontrolę i rejestrację dochodów i wydatków. Rejestr środków finansowych przydzielonych na poszczególne Usługi oraz ogólną sytuację finansową rady można znaleźć w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym za każdy rok kalendarzowy.

 Podstawowe dokumenty finansowe, o których mowa powyżej w budżecie rocznym i rocznym sprawozdaniu finansowym, można znaleźć poniżej.

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych Odbiór gotówkowy.pdf (rozmiar 154.5 KB)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla Finance.pdf (rozmiar 159.6 KB)

Oświadczenie o ochronie danych dla zamówień.pdf (rozmiar 156 KB)

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do