Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (PSI)

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (PSI)

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (PSI)
Rada Hrabstwa Kilkenny podlega przepisom dotyczącym ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego z 2005 r. (SI 279 z 2005 r.). Regulamin dostępny jest na www.psi.gov.ie

prawo autorskie
Wszelkie prawa do projektowania, tekstu, grafiki i innych materiałów na tej stronie są chronione prawami autorskimi Rady Hrabstwa Kilkenny lub innych stron trzecich.
Materiał dostarczony przez jakąkolwiek osobę trzecią. zawieranie linków do innych witryn z tej witryny może być objęte prawami autorskimi autora. Pozwolenie na kopiowanie lub wykorzystywanie takich materiałów należy uzyskać od autora.

Oświadczenie dotyczące polityki w sprawie udostępniania danych
Informacje zamieszczone na tej stronie mogą być pobierane i ponownie wykorzystywane bezpłatnie bez aplikacji, zgodnie z warunkami ostatniej licencji PSI dostępnej na stronie www.psi.gov.ie
oraz z następującymi wyjątkami:-

  • Wszelkiego rodzaju fotografie i dzieła sztuki;
  • Broszury, ulotki lub inne dokumenty, których autorem nie jest Rada Hrabstwa Kilkenny. Pozycje te powinny zawierać logo lub informacje o autorze – np. seria ulotek Planowanie z Ministerstwa Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Terytorialnego jest zamieszczona na tej stronie w celach informacji publicznej – te ulotki zostały stworzone przez Departament, który zachowuje prawa autorskie dla materiału;
  • Dokumenty, plany, mapy, rysunki, szkice, fotografie itp., które są zamieszczone na stronie internetowej w celu umożliwienia obejrzenia materiału w innym czasie lub miejscu lub w inny sposób ułatwienia publicznego wglądu (np. plany, mapy, rysunki przedłożone w związku z wnioskami planistycznymi lub w ramach wniosku o usługę, dotację, licencję itp.);
  • Inne mapy wszelkiego rodzaju;
  • Wszelkie inne dokumenty/informacje, w odniesieniu do których strony trzecie posiadają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie; Prawa własności intelektualnej mogą być w posiadaniu materiałów dostarczonych przez osoby trzecie, w tym łączy do innych stron internetowych z tej witryny.

Należy pamiętać, że informacje i dokumenty uzyskane z tej witryny mogą być powielane i/lub ponownie wykorzystywane wyłącznie na podstawie najnowszej licencji PSI dostępnej pod adresem www.psi.gov.ie

Informacje dotyczące sektora publicznego będące własnością Rady Hrabstwa Kilkenny, które nie są dostępne na stronie internetowej, można uzyskać pisząc na adres:

Pani Katarzynie Cooney,
Specjalista ds. Wolności Informacji,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Hala powiatowa,
Jana Ulica,
Kilkenny

E-mail: catherine.cooney@kilkennycoco.ie

Wniosek musi dotyczyć udostępnienia dokumentów do ponownego wykorzystania i musi wyraźnie wskazywać, że wniosek dotyczy ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Klasy dostępnych danych są wymienione w podręczniku Rady Hrabstwa Kilkenny w rozdziale 15 dotyczącym wolności informacji.

Rozdział 15 Podręcznik

Rada będzie dostarczać dane objęte rozporządzeniami wyłącznie w istniejącym formacie lub języku.

Regulamin nie przewiduje udostępniania danych osobowych ani informacji chronionych na podstawie ustawy o wolności informacji, jak również danych chronionych prawem własności intelektualnej. Regulamin nie zezwala na udostępnianie informacji w sposób inny zabroniony przez prawo.

Rada Hrabstwa Kilkenny nie jest zobowiązana przepisami do udostępniania dokumentów do ponownego wykorzystania. Jednak wszelkie opublikowane informacje będą podlegać warunkom najnowszej licencji PSI dostępnej pod adresem www.psi.gov.ieoraz inne warunki, jakie Rada Hrabstwa Kilkenny uzna za stosowne.

Rada Hrabstwa Kilkenny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zobowiązania związane z ponownym wykorzystaniem informacji i nie zaświadcza, że ​​informacje są aktualne lub wolne od błędów. Rada nie upoważnia żadnego użytkownika do posiadania wyłącznych praw do ponownego wykorzystywania informacji.

Opłaty:

Opłaty za wszelkie dokumenty niedostępne na stronie internetowej będą odzwierciedlać koszty poniesione przez Radę Hrabstwa Kilkenny w związku z produkcją, zestawianiem, reprodukcją i rozpowszechnianiem informacji.

w przypadku opłat za wyszukiwanie, odzyskiwanie i kopiowanie dokumentów obowiązują następujące opłaty.

20.95 EUR za godzinę w odniesieniu do czasu spędzonego na wytwarzaniu, gromadzeniu i odtwarzaniu informacji do ponownego wykorzystania.
0.04 € za kserokopię.
10.16 € za CD-ROM
Szczegóły opłat zostaną podane wnioskodawcy przed ujawnieniem informacji.

Wszelkie opłaty należy uiścić przed ujawnieniem jakichkolwiek dokumentów/informacji.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do