Proces planowania

Przegląd aplikacji do planowania

Główne cechy irlandzkiego systemu planowania to:

Informacje na ich temat są dostępne pod powyższymi linkami lub wybierając opcję z menu po lewej stronie. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 

  • telefonicznie pod numerem 056 7794010
  • e-mailem na adres planning@kilkennycoco.ie 

Aktualizacja Wniosku Planowania on-line 2022:

Rada Hrabstwa Kilkenny współpracuje z Agencją Zarządzania Samorządem Lokalnym (LGMA) nad przygotowaniem portalu e-planowania. 

Przewiduje się, że e-planowanie zostanie uruchomione w Radzie Hrabstwa Kilkenny przed końcem 3 kwartału 2022 r. Od tego czasu będzie można zarejestrować się jako użytkownik i składać wnioski o planowanie online do Rady Hrabstwa Kilkenny.

W tym celu LGMA przygotowało poniżej krótki link do filmu na youtube, jeśli chcesz zapoznać się z witryną przed rejestracją.

https://youtu.be/uQwoa-Zzr2c

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do