Informacje o wynajmie krótkoterminowym

Regulacja najmu krótkoterminowego

W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie presji na rynku prywatnego wynajmu mieszkań, nowe planowanie reformy legislacyjne regulujące sektor najmu krótkoterminowego – zgodnie z ustawą o najmie mieszkaniowym (zmienioną) z 2019 r. oraz rozporządzeniami uzupełniającymi wydanymi przez Ministra Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu terytorialnego pn. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. (Zabudowa zwolniona) (nr 2) Rozporządzenia 2019 – weszły w życie 1 lipca 2019 r.

Reformy mają przede wszystkim na celu zniwelowanie wpływu, jaki na rynek wynajmu prywatnego ma wykorzystanie domów mieszkalnych do krótkoterminowego wynajmu w obszarach o wysokim popycie mieszkaniowym. W związku z tym nowe przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie na obszarach oznaczonych jako „Strefy Napięcia Czynszowego” (RPZ) zgodnie z Ustawą o najmie mieszkań z 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Strefy czynszowe są wyznaczone zgodnie z Ustawą o wynajmie mieszkań z 2004 r. Kilkenny i Piltown są obecnie jedynymi strefami czynszowymi w Kilkenny. RPZ odpowiada okręgom wyborczym Kilkenny i Piltown. Aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość znajduje się w strefie czynszowej (RPZ) w Kilkenny lub Piltown, skorzystaj z poniższych map lub przejrzyj LEA na naszej portal mapowy;

gis.kilkennycoco.ie/lea

KilkennyCityLEA
Kilkenny Miasto LEA.
Piltown-LEA
Piltown LEA.

Możesz również sprawdzić, czy znajdujesz się w strefie presji czynszowej, korzystając z kalkulatora wyszukiwania znajdującego się na stronie Strefy presji czynszowej https://www.rtb.ie/calculator/rpz/v

Wynajem krótkoterminowy poza RPZ

Nowe ustalenia nie mają żadnego wpływu na wynajem powierzchni poza wyznaczonymi strefami czynszu. Zgodnie z nowymi ustaleniami obowiązującymi w strefach presji czynszowej:

  • Najem krótkoterminowy definiuje się jako najem domu lub mieszkania lub części domu lub mieszkania na dowolny okres przekraczający 14 dni.
  • Współdzielenie domu (wynajem pokoju lub pokoi w głównym prywatnym miejscu zamieszkania danej osoby) będzie nadal dozwolone bez ograniczeń i wyłączone z nowych wymogów dotyczących planowania. Mieszkańcy domu będą mogli podnajmować całą swoją główną prywatną rezydencję (dom lub mieszkanie) na krótki okres na łączny okres 90 dni, w przypadku gdy są tymczasowo nieobecni w swoim domu.
  • W przypadku przekroczenia 90-dniowego progu wymagana będzie zmiana pozwolenia na użytkowanie.

 

Zwolnienia z wynajmu krótkoterminowego

Jeśli dzielisz swoje główne prywatne miejsce zamieszkania w strefie presji czynszowej i chcesz skorzystać z nowych zwolnień planistycznych, będziesz musiał zarejestrować się w Radzie Hrabstwa Kilkenny i wypełnić określone obowiązki sprawozdawcze. Formularze powiadomień można pobrać, klikając poniższe łącza; 

Proszę zwrócić się pocztą do działu wynajmu krótkoterminowego, wydziału planowania, County Hall, John Street, Kilkenny, R95 A39T.

Lub alternatywnie zeskanuj i wyślij e-mailem na adres planning@kilkennycoco.ie

 

Niegłówna prywatna rezydencja

Jeżeli dana osoba posiada nieruchomość w strefie presji czynszowej, która nie jest jej głównym prywatnym miejscem zamieszkania i zamierza wynająć ją na krótkoterminowy najem, będzie musiała wystąpić o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania, chyba że nieruchomość posiada już specjalne pozwolenie na użytkowanie do celów turystycznych lub krótkoterminowego najmu.

Przygotowano dokument „Często zadawane pytania”, aby pomóc w zapewnieniu bardziej wszechstronnego i szczegółowego zrozumienia nowych krótkoterminowych reform najmu oraz nowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących właścicieli mieszkań.

Poniższy link zawiera informacje na temat większości zapytań, które możesz mieć. W przypadku chęci dalszej dyskusji prosimy o kontakt z Sekcją Krótkoterminowego Wynajmu, Działem Planowania, Kilkenny Co. Co. pod numerem 056 7794010.

Nowe-regulamin-najmów-krótkoterminowych-FAQs.pdf (rozmiar 726.6 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do