Część 8 – Opracowania realizowane przez władze lokalne

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do