Zawiadomienie o proponowanym rozwoju - budowa drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków w Clintstown, Freshford, Co. Kilkenny

RADA HRABSTWA KILKENNY

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

System kanalizacji Freshford

Budowa drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków w Clintstown, Freshford, Co. Kilkenny

PRZEPISY PLANOWANIA I ROZWOJU 2001

Zgodnie z wymogiem części 8 Przepisów dotyczących planowania i rozwoju z 2001 r., niniejszym zawiadamia się, że Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje przeprowadzenie inwestycji, której szczegóły są określone w poniższym Harmonogramie

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu w następujących biurach:

Rada Hrabstwa Kilkenny, Sekcja Usług Wodnych, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

od 9.00 do 5.00 od poniedziałku do piątku, na okres do środy 19th Czerwiec 2013

Zgłoszenia lub uwagi dotyczące planowanej inwestycji, dotyczące właściwego planowania i zagospodarowania terenu, na którym ma się znajdować inwestycja, mogą być składane na piśmie na adres:

Dyrektor ds. Usług, Usług Wodnych i Środowiska, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

najpóźniej do godziny 5.00 w czwartek 4th Lipiec 2013. Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone System kanalizacji Freshford

HARMONOGRAM

LOKALIZACJA

Clintstown,

Freshford,

Co. Kilkenny

CHARAKTER ROZWOJU

Inwestycja obejmuje budowę drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Clintstown, Freshford, Co. Kilkenny. Rada Hrabstwa Kilkenny otrzymała zgodę An Bord Pleanala (nr ref. 10JP0012) na budowę oczyszczalni ścieków i związane z nią prace, zgodnie z sekcją 177AE ustawy o planowaniu i rozwoju (zmienionym) z 2010 r. oraz wymogami Przepisów Planowania i Rozwoju (Zmiana) z 2011 r.

Kluczowymi elementami proponowanego rozwoju są: -

· Budowa jezdni utwardzonej o szerokości 3.5m w pasie terenu o szerokości 5m

· Usunięcie przydrożnego rowu granicznego i cofnięcie nowego drewnianego słupka i ogrodzenia kolejowego w celu zapewnienia widoczności przy wjeździe

· Budowa rozsuniętego wejścia.

· Relokacja istniejącej bramy polowej

Celem jest zapewnienie dostępu do nowej oczyszczalni ścieków dla Freshford Sewerage Scheme.

Podpisano: Philip O'Neill

Dyrektor Usług

Usługi wodne i środowisko

Data: 17th Maj 2013

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do