Zasiłek mieszkaniowy (HAP)

Housing Assistance Payment (HAP) to wsparcie finansowe przeznaczone dla osób wynajmujących mieszkanie prywatnie i kwalifikujących się do pomocy w zakresie mieszkalnictwa socjalnego. Władze lokalne dokonują miesięcznych opłat za czynsz w imieniu najemcy na rzecz wynajmującego, z zastrzeżeniem warunków, w tym: poniżej limity czynszów. W zamian najemca HAP płaci władzom lokalnym tygodniową składkę na poczet czynszu. Tygodniowa składka na czynsz jest ustalana na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. Oblicza się go w taki sam sposób, jak czynsz płacony przez najemcę nieruchomości stanowiącej własność samorządu. Należy je uiścić, aby nadal kwalifikować się do HAP.

Władze lokalne mają w niektórych przypadkach ograniczoną elastyczność w zakresie przekraczania limitów czynszu HAP. Jeżeli miesięczny czynsz uzgodniony z wynajmującym przekracza maksymalną stawkę HAP płaconą przez władze lokalne, różnicę należy zapłacić bezpośrednio właścicielowi. Władze lokalne mają jednak obowiązek zapewnić trwałość umów najmu i nie mogą zapewnić wsparcia HAP, jeżeli gospodarstwo domowe nie jest w stanie pokryć żądanych kosztów wynajmu.

Relacja „właściciel i najemca” zachodzi pomiędzy wynajmującym a najemcą HAP. Podobnie jak w przypadku każdego innego prywatnego najmu, najem będzie podlegał warunkom Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 r. (z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że najemca HAP jest najemcą wynajmującego, a nie najemcą władz lokalnych.

  • Osoby ubiegające się o HAP muszą znajdować się na liście oczekujących na mieszkanie prowadzonej przez władze lokalne, zanim będą mogły ubiegać się o HAP. Jeśli chcesz ubiegać się o HAP, a nie znajdujesz się na liście oczekujących władz mieszkaniowych, musisz przesłać do oceny formularz wniosku o wsparcie w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
  • Jeśli znajdujesz się już na liście mieszkań władz lokalnych i obecnie nie korzystasz z mieszkania socjalnego, będziesz uprawniony do ubiegania się o HAP. Jeżeli jednak od czasu umieszczenia Cię na liście członkowie Twojego gospodarstwa domowego lub sytuacja uległy zmianie, przed złożeniem wniosku o HAP należy sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymywania wsparcia w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
  • Jeśli chcesz ubiegać się o HAP, musisz zapewnić sobie własne, prywatne mieszkanie, które mieści się w poniższych limitach czynszu i jest odpowiednie do potrzeb Twojego gospodarstwa domowego.

Zaleca się kontakt z Sekcją HAP pod numerem 056 779 4989 lub e-mailem hap@kilkennycoco.ie przed rozpoczęciem najmu, w związku z którym chcesz ubiegać się o wsparcie HAP.

Dalsze informacje dla najemcy i wynajmującego na temat programu HAP można znaleźć pod adresem: www.hap.ie.

 

Miesięczna opłata za pomoc mieszkaniową (HAP) Limity czynszu w hrabstwie Kilkenny 

Wielkość rodziny

Pojedyncze wspólne zakwaterowanieWspólne zakwaterowanie dla parJednaPara bez dzieciPara/samotny rodzic i jedno dzieckoPara/samotny rodzic dwójki dzieciPara/samotny rodzic z trójką lub więcej dzieci
230270480530630660690

 

Obecni najemcy HAP.

Jak sprawdzić saldo konta HAP?

Saldo możesz sprawdzić online w aplikacji HAP (będziesz potrzebować numeru identyfikacyjnego odbiorcy HAP i kodu PIN).

Jak skontaktować się z Centrum Usług Wspólnych HAP?

Możesz zadzwonić lub wysłać e-mail do HAP SSC, wybierając opcję Skontaktuj się z nami w aplikacji HAP, możesz też zadzwonić pod numer (061) 556 600 lub wysłać nam wiadomość e-mail na adres: hapcollections@limerick.ie

Gdzie mogę uzyskać pomoc, jeśli mam problemy finansowe?

Możesz skontaktować się z Działem Doradztwa Finansowego i Budżetu (MABS). MABS to bezpłatna, poufna i niezależna usługa doradcza dla osób mających problemy finansowe. Możesz zadzwonić do MABS pod numer (0818) 072 000 lub możesz znaleźć więcej informacji na ich stronie internetowej: www.mabs.pl

W wyjątkowej potrzebie możesz uzyskać pomoc z Departamentu Ochrony Socjalnej.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do