Zasiłek mieszkaniowy (HAP)

baner mieszkaniowy

Housing Assistance Payment (HAP) to wsparcie finansowe przeznaczone dla osób wynajmujących mieszkanie prywatnie i kwalifikujących się do pomocy w zakresie mieszkalnictwa socjalnego. Władze lokalne dokonują miesięcznych opłat za czynsz w imieniu najemcy na rzecz wynajmującego, z zastrzeżeniem warunków, w tym: poniżej limity czynszów. W zamian najemca HAP płaci władzom lokalnym tygodniową składkę na poczet czynszu. Tygodniowa składka na czynsz jest ustalana na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. Oblicza się go w taki sam sposób, jak czynsz płacony przez najemcę nieruchomości stanowiącej własność samorządu. Należy je uiścić, aby nadal kwalifikować się do HAP.

Władze lokalne mają w niektórych przypadkach ograniczoną elastyczność w zakresie przekraczania limitów czynszu HAP. Jeżeli miesięczny czynsz uzgodniony z wynajmującym przekracza maksymalną stawkę HAP płaconą przez władze lokalne, różnicę należy zapłacić bezpośrednio właścicielowi. Władze lokalne mają jednak obowiązek zapewnić trwałość umów najmu i nie mogą zapewnić wsparcia HAP, jeżeli gospodarstwo domowe nie jest w stanie pokryć żądanych kosztów wynajmu.

Relacja „właściciel i najemca” zachodzi pomiędzy wynajmującym a najemcą HAP. Podobnie jak w przypadku każdego innego prywatnego najmu, najem będzie podlegał warunkom Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 r. (z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że najemca HAP jest najemcą wynajmującego, a nie najemcą władz lokalnych.

  • Osoby ubiegające się o HAP muszą znajdować się na liście oczekujących na mieszkanie prowadzonej przez władze lokalne, zanim będą mogły ubiegać się o HAP. Jeśli chcesz ubiegać się o HAP, a nie znajdujesz się na liście oczekujących władz mieszkaniowych, musisz przesłać do oceny formularz wniosku o wsparcie w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
  • Jeśli znajdujesz się już na liście mieszkań władz lokalnych i nie korzystasz obecnie z mieszkania socjalnego, będziesz uprawniony do ubiegania się o HAP. Jeśli jednak od czasu umieszczenia Cię na liście członkowie Twojego gospodarstwa domowego lub sytuacja uległy zmianie, przed złożeniem wniosku o HAP należy sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymywania wsparcia w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
  • Jeśli chcesz ubiegać się o HAP, musisz zapewnić sobie własne, prywatne mieszkanie, które mieści się w poniższych limitach czynszu i jest odpowiednie do potrzeb Twojego gospodarstwa domowego.

NOWE WNIOSKODAWCY HAP:

Możesz teraz ubiegać się o HAP online, jednak zanim będziesz mógł wypełnić formularz wniosku online, musisz znajdować się na liście oczekujących Rady Hrabstwa Kilkenny. Do tego procesu online wymagany jest ważny numer wniosku o mieszkanie socjalne Rady Hrabstwa Kilkenny.

Poniżej znajdują się 2 łącza z dalszymi informacjami dla wynajmujących i najemców, a także łącze do portalu internetowego HAP, w którym można zapoznać się z samouczkami dotyczącymi procesu online przed złożeniem wniosku.

Złóż wniosek online w Portal internetowy HAP

Podręcznik najemcy 

Często zadawane pytania wynajmującego

Formularz wniosku HAP można również uzyskać od zespołu HAP, kontaktując się pod numerem (056) 779 7989 lub wysyłając wiadomość e-mail hap@kilkennycoco.ie.

Zaleca się kontakt z Sekcją HAP pod numerem 056 779 4989 lub e-mailem hap@kilkennycoco.ie przed rozpoczęciem najmu, w związku z którym chcesz ubiegać się o wsparcie HAP.

Dalsze informacje dla najemcy i wynajmującego na temat programu HAP można znaleźć pod adresem: www.hap.ie.

   Miesięczne limity czynszu HAP w hrabstwie Kilkenny 

Wielkość rodziny
Pojedyncze wspólne zakwaterowanie230
Wspólne zakwaterowanie dla par270
Jedna480
Para bez dzieci530
Para/Jeden rodzic, jedno dziecko630
Para/Jeden rodzic, dwoje dzieci660
Para/Jeden rodzic, troje lub więcej dzieci690

ISTNIEJĄCY NAJEMCY HAP:

 Płatności HAP można teraz dokonywać za pomocą następujących opcji:

  • Online na https://happayments.limerick.ie w tym celu będziesz potrzebować identyfikatora odbiorcy HAP i kodu PIN.
  • Zadzwoń pod numer 061 529654 i upewnij się, że masz pod ręką identyfikator odbiorcy HAP oraz kod PIN.
  • Karta HAP Billpay w dowolnym urzędzie pocztowym lub sklepie PostPoint.
  • APLIKACJA HAP – można ją pobrać za pośrednictwem Google Playstore lub Apple Store, potrzebny będzie identyfikator odbiorcy HAP i PIN.
  • Aby uzyskać lub poznać swój identyfikator odbiorcy HAP i kod PIN, skontaktuj się z firmą HAP Limerick: Telefon: 061 556600 i wybierz opcję 1 dla „Najemców”. Alternatywnie e-mail hapcollections@limerick.ie

Gdzie mogę uzyskać pomoc, jeśli mam problemy finansowe?

Możesz skontaktować się z Działem Doradztwa Finansowego i Budżetu (MABS). MABS to bezpłatna, poufna i niezależna usługa doradcza dla osób mających problemy finansowe. Możesz zadzwonić do MABS pod numer (0818) 072 000 lub możesz znaleźć więcej informacji na ich stronie internetowej: www.mabs.pl

W wyjątkowej potrzebie możesz uzyskać pomoc z Departamentu Ochrony Socjalnej.

 

PRZYDATNE LINKI:

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do