Kontrolowane spalanie odpadów rolniczych

Kontrolowane spalanie odpadów rolniczych


Należy zauważyć, że sekcja 40 ustawy o dzikiej przyrodzie z 1976 roku stanowi, że wycinanie, spalanie lub w inny sposób niszczenie roślin NIE uprawianych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia jest nielegalne. Nie ma odstępstw od tego prawa w przypadku wypalania roślinności. To prawo ma na celu ochronę ptaków lęgowych. Wszystkie dzikie ptaki są chronione prawnie Należy również zauważyć, że w przypadku otrzymania wezwania pod numer 999/112 dotyczącego kontrolowanego pożaru na ich posesji, straż pożarna zostanie zmobilizowana do wzięcia udziału i ugaszenia pożaru. Wszelkie koszty związane z obsługą Straży Pożarnej zostaną zafakturowane na właściciela nieruchomości.

Dowiedz się więcej i aplikuj online

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do