Zawiadomienie o rozważeniu ustawienia lokalnego współczynnika korygującego

Zawiadomienie o rozważeniu ustawienia lokalnego współczynnika korygującego

Ustawa o finansach (podatku od nieruchomości lokalnych) z 2012 r. (z późniejszymi zmianami) przewiduje szczegółowo, że wybrani członkowie władz lokalnych mogą podjąć formalną uchwałę o zmianie podstawowej stawki lokalnego podatku od nieruchomości dla ich obszaru administracyjnego o procent znany jako lokalny współczynnik dostosowania. Na posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny przed 30 września 2023 r. w celu rozpatrzenia sprawy, członkowie mogą ustalić lokalny współczynnik korygujący w zakresie +/- 15% stawki podstawowej lub mogą zdecydować o nie korygowaniu stawka podstawowa.

Rada Hrabstwa Kilkenny z zadowoleniem przyjmuje pisemne oświadczenia opinii publicznej w tej sprawie, w szczególności obejmujące potencjalne skutki zmiany podstawowej stawki lokalnego podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw, osób fizycznych i usług władz lokalnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 sierpnia 27 r. o godzinie 2023:95 i należy je przesłać na adres: Head of Finance, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny, R39 AXNUMXT or na następujący adres e-mail financegroup@kilkennycoco.ie.

 

Podpisano: Sean McKeown

                   Tymczasowy dyrektor generalny

 

 

Data: 28 lipca 2023 r

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do