Proponowana inwestycja - Dom w Inchakill Glebe, Ballyfoyle

Budowa nowego, jednopiętrowego mieszkania z 4 sypialniami, budowa 2 szop i rozbiórka opuszczonego domku oraz prace towarzyszące w Inchakill Glebe, Ballyfoyle, Co. Kilkenny

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie w sprawie planowania i rozwoju z 2001 r. z późniejszymi zmianami

OGŁOSZENIE O PROPONOWANEJ BUDOWIE PRZEZ WŁADZĘ LOKALNĄ

 

Sekcja 179 Ustaw o planowaniu i rozwoju 2000-2016 Część 8 Przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 2001-2017

Dom w Inchakill Glebe, Ballyfoyle

Zgodnie z Częścią 8, Artykuł 81 powyższych Przepisów, Rada Hrabstwa Kilkenny niniejszym zawiadamia o propozycjach dotyczących następującego rozwoju:

Budowa nowego, jednopiętrowego mieszkania z 4 sypialniami, budowa 2 szop i rozbiórka opuszczonego domku oraz prace towarzyszące w Inchakill Glebe, Ballyfoyle, Co. Kilkenny

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu lub zakupu za opłatą nieprzekraczającą uzasadnionych kosztów wykonania kopii w godzinach pracy od 8 lipca 2022 do 5 sierpnia 2022 włącznie, w: -

 Lokalizacja

Godziny pracy

Dział planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny City.

Od 9:1 do 2:5 i od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych)

Szczegóły proponowanego rozwoju można również zobaczyć na https://consult.kilkenny.ie/

Zgłoszenia lub spostrzeżenia w zakresie projektowanej zabudowy, dotyczące prawidłowego planowania i zrównoważonego rozwoju terenu, na którym inwestycja będzie realizowana, mogą być dokonywane:

  • Online pod adresem https://consult.kilkenny.ie/,
  • pisemnie do Sekcji Planowania, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny lub e-mailem: planowanie@kilkennycoco.ie
  • Lub wysłać na następujący adres e-mail Housingpart8@kilkennycoco.ie 
  • Ostateczny termin otrzymania uwag na temat powyższego schematu to 5:19 w piątek 2022 sierpnia XNUMX r.  Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone „Dom w Inchakill Glebe, Ballyfoyle – część 8 Planowanie przedłożenia”

Zgodnie z wymogami art. 120 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2001 r. (z późniejszymi zmianami) Urząd ds. Planowania dokonał wstępnego badania charakteru, wielkości i lokalizacji planowanej zabudowy. Organ uznał, że nie ma realnego prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej inwestycji i ustalono, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia w sprawie planowania i rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami), jeżeli jakakolwiek osoba uważa, że ​​planowana do realizacji inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko, może w dowolnym momencie przed upływem 4 tygodni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia zwrócić się do An Bord Pleanála o ustalenie, czy inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko.

 Podpisano: Mary Mulholland, dyrektor ds. usług, Rada Hrabstwa Kilkenny

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do