Zmieniony formularz wniosku o planowanie, sierpień 2018 r.

Rada Hrabstwa Kilkenny

Dział planowania

Ustawy o planowaniu i rozwoju 2000 - 2018

 

Zmieniony formularz wniosku o planowanie

 

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień podczas składania wniosku o planowanie, upewnij się, że aktualna wersja Rady Hrabstwa Kilkenny Formularz wniosku o planowanie Jest używane.

Aktualne formularze planowania (Sierpień 2018)

 

Odpowiednia ocena wniosków planistycznych

 

Zgodnie z wymogami prawa WSZYSTKIE otrzymane wnioski o planowanie, w tym te, które już znajdują się w systemie, podlegają weryfikacji w celu odpowiedniej oceny.

Odpowiednia ocena proponowanej inwestycji jest wymagana w przypadkach, gdy nie można wykluczyć, że proponowana inwestycja będzie miała znaczący wpływ na teren europejski. Obowiązkiem organu odpowiedzialnego za planowanie jest sprawdzenie proponowanych inwestycji w celu ustalenia, czy wymagana jest odpowiednia ocena, a w przypadku, gdy organ stwierdzi, że wymagana jest odpowiednia ocena, organ będzie zwykle wymagał od wnioskodawcy przedłożenia Oświadczenia o oddziaływaniu na obszar Natura (NIS). Jeżeli wnioskodawca uważa, że ​​proponowane przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na obszar europejski, może złożyć NIS wraz z wnioskiem o planowanie. W przypadku składania oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko naturalne należy upewnić się, że w ogłoszeniach publicznych jest to samo.

 

Seana McKeown'a
Dyrektor Usług
Planowanie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do