Alert publiczny: Woda pitna - Osiedle Gowran-Abbeygrove


Alarm publiczny: woda pitna

Mała prywatna dostawa
Osiedle Gowran-Abbeygrove

Rada hrabstwa Kilkenny

 

Data: 11 marca 2020 r.

 

Po konsultacjach z HSE konsumenci małych prywatnych dostaw Gowran-Abbeygrove Development zostali powiadomieni, że woda w ramach tego programu nie nadaje się do spożycia przez dzieci poniżej szóstego miesiąca życia. Wynika to z podwyższonego poziomu azotanów w wodzie.

Po jakim czasie będę mógł normalnie używać wody z kranu?
Obecnie nie wiemy, ale Rada Hrabstwa Kilkenny; będzie nadal współpracować z Zarządem Służby Zdrowia w celu jak najszybszego zniesienia ograniczeń dotyczących wody pitnej.

Jak będziemy Cię informować?

  • Radio lokalne
  • Strona internetowa www.kilkennycoco.ie
  • Numer kontaktowy ds. wody wiejskiej (056) 7794061

Dalsze informacje zostaną wydane po zakończeniu dodatkowych badań wody na tym lokalnym zaopatrzeniu

Niniejsze zawiadomienie nie dotyczy innych obszarów i systemów wodnych w Co Kilkenny

 

Dermota Mahera/Tima Butlera.
Dyrektor ds. Usług Inżynier ds. Wody Wiejskiej
Rada Hrabstwa Kilkenny Rada Hrabstwa Kilkenny

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do