Comhairle na nOg

Comhairle i nOg logo

Kilkenny Comhairle na nog

Kilkenny Comhairle na nÓg to rada młodych osób, która reprezentuje dzieci w wieku 12-18 lat w Kilkenny i udziela im głosu w informowaniu o lokalnej polityce i podejmowaniu decyzji. Ma on na celu zapewnienie młodym ludziom w tym przedziale wiekowym możliwości zidentyfikowania ważnych dla nich kwestii, omówienia niektórych zmian, które chcieliby zobaczyć, oraz przedstawienia pomysłów i sugestii dotyczących wprowadzenia zmian.

Kilkenny Comhairle na nÓg składa się z 25 młodych przedstawicieli z czterech okręgów wyborczych okręgu miejskiego w hrabstwie Kilkenny – Castlecomer (północ), Piltown (południe), Kilkenny City East i Kilkenny City West. Ci młodzi ludzie są wybierani na ZWZ każdego roku w październiku. Comhairle spotyka się średnio raz na trzy tygodnie.

Comhairle na nÓg to krajowa inicjatywa wywodząca się z Narodowej Strategii na rzecz Dzieci 2000. Jest prowadzona i finansowana na poziomie krajowym przez Departament ds. Dzieci i Młodzieży. Na poziomie lokalnym odpowiedzialność spoczywa na Radzie Hrabstwa Kilkenny, która jest odpowiedzialna za administrację finansowania i koordynację Międzyagencyjnego Komitetu Sterującego. Komitet ten wspiera i kieruje rozwojem i pracą Comhairle. Agencje reprezentowane w Komitecie Sterującym Kilkenny to m.in. Rada Hrabstwa Kilkenny, Rada ds. Edukacji i Szkoleń Kilkenny, Dyrektor ds. Usług Zdrowotnych – Departament Promocji Zdrowia, Ossory Youth, Foróige, Kilkenny LEADER Partnership. Członkowie Comhairle również zasiadają w tym komitecie. DCYA ściśle współpracuje z komisją. Foroige ułatwia i wspiera rozwój Comhairle w imieniu Rady Hrabstwa Kilkenny.

Każdego roku członkowie Comhairle na nÓg są zapraszani do udziału w Dáil na nÓg, corocznym krajowym forum młodzieży, które pomaga kształtować politykę krajową.

Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak możesz zaangażować się w Kilkenny Comhairle na nÓg zaloguj się http://www.comhairlenanog.ie/local-comhairle/kilkenny/

Lub skontaktuj się
David Lee
Rada Hrabstwa Kilkenny
Sekcja Społeczności i Kultury, Johns Green House, Johns Green, Kilkenny
E-mail: david.lee@kilkennycoco.ie
Tel: 056 7794996

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do