Plan gospodarowania miotem 2021-2023

Plan gospodarowania miotem 2021 - 2023


Zgodnie z ustawą o zanieczyszczeniu śmieci, Rada musi co trzy lata dokonywać przeglądu planu zarządzania śmieciami. Projekt planu przeszedł konsultacje społeczne na początku 2021 r. i został formalnie przyjęty przez radnych w maju 2021 r. Plan wyjaśnia politykę Rady w kwestiach związanych ze śmieciami oraz określa cele do osiągnięcia do końca 2023 r.
Pobierz Przyjęty Plan Gospodarki Miotem 2021.pdf (rozmiar 2 MB) Tłumaczenie irlandzkie jest dostępne na życzenie. Rada Hrabstwa Kilkenny pragnie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w fazie konsultacji społecznych planu, którego celem jest wyeliminowanie śmieci do 2023 roku.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do