Bag It, Bin It Kampania

Rada Hrabstwa Kilkenny połączyła siły z sąsiednimi władzami lokalnymi w celu rozwiązania problemu porażenia psów. Kampania ma prosty przekaz “Zapakuj to, wyrzuć to”. Wyprowadzający psy, którzy nie sprzątają po swoim psie, stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Kampania dotyczy konsekwencji zdrowotnych i wielu innych problemów społecznych, które pojawiają się, gdy wyprowadzacze psów nie sprzątają po swoim zwierzaku.

Zapakuj to solo

Kampania posiada szereg zasobów dostępnych dla grup społeczności. Skontaktuj się z Specjalistą ds. Świadomości Środowiskowej, jeśli twój obszar chciałby się zaangażować.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do