Wariant nr 2 do strategii podstawowej planu rozwoju hrabstwa Kilkenny

Ustawy o planowaniu i rozwoju 2000 - 2010

Zawiadomienie o Wariancie 2 Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014 zatytułowanym - Wariant nr 2 Strategia podstawowa, która zawiera zmiany w odniesieniu do Strategii Osiedlenia, Strategii Mieszkaniowej i Oceny Ryzyka Powodziowego oraz wynikające z nich zmiany w Miejscowych Planach Przestrzennych dla Ballyhale, Ballyragget , Bennettsbridge, Freshford, Goresbridge, Inistioge, Kells, Kilmacow, Knocktopher, Mooncoin, Mullinavat, New Ross Environs, Slieverue, Stoneyford i Urlingford.

Rada Hrabstwa Kilkenny będąca Organem Planowania dla Hrabstwa Kilkenny zmieniła Plan Rozwoju Hrabstwa Kilkenny 2008 w dniu 19 września 2011 r. w celu:

Włączenie Strategii Podstawowej, która dostosuje Plan Rozwoju do postanowień Wytycznych Planowania Regionalnego dla Regionu Południowo-Wschodniego 2010-2022 zgodnie z wymogami Ustawy o Planowaniu i Rozwoju 2010.

Możesz pobrać kopię dokumentów dotyczących zmian poniżej. Egzemplarz Planu Rozwoju na lata 2008-2014 w różnych wersjach jest również dostępny do wglądu w Wydziale Planowania, County Hall, John Street, Kilkenny w godzinach pracy. Drukowane egzemplarze Wariantu 2 i towarzysząca mu Strategiczna Ocena Ryzyka Powodziowego są dostępne do nabycia w Dziale Planowania po 10 EUR za sztukę.

Pobierz dokumenty wersji 2 tutaj

Wariant 2 - Strategia podstawowa PDF 407 KB
Wariacja 2 z mapami PDF 1.8 Mb

Strategiczna ocena ryzyka powodziowego PDF 193 KB

Mapy SFRA PDF 6.3 MB

 

Wariant 2 - Mapy osad

Rysunek 3.4. Ballyhale

Rysunek 3.5. Ballyragget

Rysunek 3.6. Inicjacja

Rysunek 3.7. Kołatka

Rysunek 3.8. Mooncoin

Rysunek 3.9. Urlingford

Rysunek 3.10. Bennettsbridge

Rysunek 3.11. Freshford

Rysunek 3.12. Goresbridge

Rysunek 3.13. Kells

Rysunek 3.14. Kilmaców

Rysunek 3.15. Mullinavat

Rysunek 3.16. Nowe Okolice Ross

Rysunek 3.17. Slieverue

Rysunek 3.18. Stoneyford

 

Zarchiwizowane materiały

Pobierz raport kierownika dotyczący zgłoszeń do istotnej zmiany proponowanej zmiany 2 PDF 210 KB

 

Zawiadomienie o proponowanej istotnej zmianie do proponowanej zmiany nr 2 Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014 zatytułowane -

Zmiana nr 2 – Strategia podstawowa, która obejmuje zmiany w odniesieniu do Strategii zasiedlenia, Strategii mieszkaniowej i Oceny ryzyka powodziowego oraz wynikające z nich zmiany w Miejscowych Planach Terenowych dla Ballyhale, Ballyragget, Bennettsbridge, Freshford, Goresbridge, Inistioge, Kells, Kilmacow, Knocktopher , Mooncoin, Mullinavat, New Ross Environs, Slieverue, Stoneyford i Urlingford.

Rada Hrabstwa Kilkenny będąca Organem Planowania dla Hrabstwa Kilkenny proponuje szereg zmian w Proponowanej Wariancie 2 do Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014. Proponowane modyfikacje stanowią istotną zmianę Propozycji zmiany nr 2.

Kopię istotnej zmiany w Proponowanej Zmianie można obejrzeć w następujących lokalizacjach od środy 10 sierpnia do środy 7 września 2011 r. (włącznie z obiema datami, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy (jak podano poniżej) od poniedziałku do piątku:

LokalizacjaGodziny pracy
Wydział Planowania, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny.9:1-2:4 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w Castlecomer9:1-2:5 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w okolicy Callana9:1-2:5 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w Thomastown9am - 5pm
Biuro rejonowe Newrath9am - 5pm

Kopia proponowanej istotnej zmiany i Proponowanej Zmiany 2 oraz raportów środowiskowych można oglądać na tej stronie internetowej w tym okresie wyświetlania. Drukowane egzemplarze można nabyć w Wydziale Planowania, County Hall, John Street, Kilkenny po następujących kosztach: Zmiana materiału (7 EUR), Wariacja (7 EUR), pokaz SEA (15 EUR) i pokaz AA (10 EUR).

Pisemne zgłoszenia lub uwagi w odniesieniu do proponowanej istotnej zmiany w Proponowanej Wariancie 2 mogą być składane z adnotacją „Złożenie do Wariantu nr 2 Kilkenny Plan Rozwoju Hrabstwa” do Dyrektora Planowania Usług, County Hall, John Street, Kilkenny od środy 10 sierpnia do godz. 4:7 w środę 2011 września 2 r. lub możesz przesyłać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres countydevelopmentplan@kilkennycoco.ie. Wszystkie pisemne i e-mailowe zgłoszenia/obserwacje w odniesieniu do proponowanej istotnej zmiany otrzymanej w wyznaczonym terminie będą brane pod uwagę przez Radę Hrabstwa przed wprowadzeniem Zmiany XNUMX.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
8th sierpnia 2011

Pobierz proponowaną zmianę materiału tutaj

Proponowana materialna zmiana wariantu 2 planu rozwoju hrabstwa Kilkenny PDF. 1.5 MB

Ustalenie dotyczące SEA i AA proponowanej istotnej zmiany proponowanej zmiany 2 PDF. 160 KB

Pobierz raport menedżera dotyczący zgłoszeń do wariantu 2 PDF 1.4 MB

 

Zawiadomienie o proponowanej Zmianie nr 2 Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014 pt.

Zmiana nr 2 – Strategia podstawowa, która obejmuje zmiany w odniesieniu do Strategii osadnictwa, Strategii mieszkaniowej i Oceny ryzyka powodziowego oraz wynikające z nich zmiany w Miejscowych Planach Terenowych dla Ballyhale, Ballyragget, Bennettsbridge, Freshford, Goresbridge, Inistioge, Kells, Kilmacow, Knocktopher , Mooncoin, Mullinavat, New Ross Environs, Slieverue, Stoneyford i Urlingford.

Rada Hrabstwa Kilkenny będąca Urzędem Planowania dla Hrabstwa Kilkenny proponuje zróżnicowanie Planu Rozwoju Hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014 w celu:

Włączenie Strategii Podstawowej, która dostosuje Plan Rozwoju Hrabstwa do postanowień Wytycznych Planowania Regionalnego dla Regionu Południowo-Wschodniego 2010-2022 zgodnie z wymogami Ustawy o Planowaniu i Rozwoju 2010.

Proponowanej Zmianie towarzyszą Raporty z przeglądu środowiskowego – raport z przeglądu dla Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz raport z przeglądu dla Odpowiedniej Oceny, przygotowane zgodnie z, odpowiednio, Rozporządzeniem w sprawie Planowania i Rozwoju (Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko) z 2004 r. oraz Dyrektywą Siedliskową; i są one dostępne do wglądu.

Kopię proponowanych zmian i raportów środowiskowych można przeglądać w następujących lokalizacjach od czwartku 26 maja do środy 29 czerwca 2011 r. (włącznie z obiema datami, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy (jak podano poniżej) od poniedziałku do piątku:

LokalizacjaGodziny pracy
Wydział Planowania, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny.9:1-2:4 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w Castlecomer9:1-2:5 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w okolicy Callana9:1-2:5 i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX
Biuro w Thomastown9am - 5pm
Biuro rejonowe Newrath9am - 5pm

Kopię proponowanych zmian i raportów środowiskowych można obejrzeć na tej stronie internetowej pod adresem www.kilkennycoco.ie od 26 maja 2011 r. Kopie papierowe można nabyć w Wydziale Planowania, County Hall, John Street, Kilkenny za następującymi kosztami: Wariacja (7 €), seans SEA (15 €), seans AA (10 €).

Pisemne zgłoszenia lub uwagi dotyczące proponowanej Zmiany mogą być składane z adnotacją „Zgłoszenia w odniesieniu do Zmiany nr 2 Plan Rozwoju Hrabstwa Kilkenny” do Dyrektora Planowania Usług, County Hall, John Street, Kilkenny od 26 maja 2011 do 4:29 w środę 2011 Czerwiec XNUMX r. lub możesz przesyłać zgłoszenia przez e-mail do plan rozwoju hrabstwa@kilkennycoco.ie.

Wszystkie pisemne i e-mailowe zgłoszenia/obserwacje otrzymane w środę lub przed 29 czerwca 2011 r. zostaną rozpatrzone przez Radę Hrabstwa przed wprowadzeniem zmian w Planie Rozwoju Hrabstwa Kilkenny.

Johna McCormacka
Dyrektor Usług
16th maja 2011

 

Pobierz dokumenty dotyczące zmian tutaj

Wariacja 2 do planu rozwoju hrabstwa Kilkenny na lata 2008-2014 tekst i mapy PDF 2 MB

Raport z badań przesiewowych do odpowiedniej oceny odmiany 2 PDF 628 KB

Raport z przeglądu dla Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Odmiany 2 PDF 520 KB

Ustalenie dotyczące SEA proponowanej zmiany 2 PDF 30 KB

Przegląd Wspólnej Strategii Mieszkalnictwa PDF 251 KB

Strategiczna ocena ryzyka powodziowego dla planów rozwoju miasta i hrabstwa Kilkenny   PDF 7.6 MB


Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do