Harmonogram raportów z audytu

2022

Internal Audit Report Vacant Site Register and Vacant Site Levies.pdf (size 465.9 KB)

Raport z audytu wewnętrznego – losowa kontrola kasjera w podatku drogowym, biuro ruchu/pokwitowań.pdf (rozmiar 352.3 KB)

Raport śledzenia rekomendacji audytu wewnętrznego – kontrola zgodności kredytów mieszkaniowych .pdf (rozmiar 267.1 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Program SICAP 2019 -2020.pdf (rozmiar 626.7 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd zgodności zakupów i ważnych faktur.pdf (rozmiar 1.4 MB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd procesu płacowego 2021.pdf (rozmiar 1.5 MB)

Raport z audytu wewnętrznego Motor Tax EOY Inwentaryzacja 2021 (zredagowany).pdf (rozmiar 631.9 KB)

2021

Raport z audytu wewnętrznego – kontrola zgodności wniosków o kredyt mieszkaniowy (2021).pdf (rozmiar 212.9 KB)

2020

Raport z audytu wewnętrznego Podatek drogowy na koniec roku Inwentaryzacja-2020.pdf (rozmiar 173.5 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd odpisów czynszowych i korekt kredytu (2020).pdf (rozmiar 85.7 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd procesu wyjścia pracowników.pdf (rozmiar 1.8 MB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd naliczania wynagrodzeń_Zredagowano.pdf (rozmiar 124.6 KB)

Raport audytu wewnętrznego Czas i frekwencja_Zredagowano.pdf (rozmiar 512.9 KB)

2019

Raport audytu wewnętrznego Sprawdzanie wolnych nieruchomości ocenionych 2018.pdf (rozmiar 1.4 MB)

Raport z audytu wewnętrznego Podatek drogowy Inwentaryzacja na koniec roku 2019.pdf (rozmiar 173.4 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd Amenity Grants.pdf (rozmiar 1.7 MB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd transakcji w zakresie podatku drogowego 2019.pdf (rozmiar 801.6 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd systemu zakwaterowania na wynajem.pdf (rozmiar 272.1 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd programu Well Grants Scheme.pdf (rozmiar 1.2 MB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd programu SICAP 2018.pdf (rozmiar 535 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd nabyć mieszkań socjalnych_Zredagowano.pdf (rozmiar 195.3 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Estate Management Grants_Redacted.pdf (rozmiar 110.2 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd zgodności zamówień publicznych_redagowany.pdf (rozmiar 357.9 KB)

2018

Raport z audytu wewnętrznego Podatek drogowy Inwentaryzacja na koniec roku 2018.pdf (rozmiar 173.6 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd wolnych nieruchomości ocenionych_Zredagowano.pdf (rozmiar 303.8 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd kosztów podróży i wydatków_Zredagowano.pdf (rozmiar 1.7 MB)

Raport audytu wewnętrznego dotyczący wykorzystania zamówień CE_Zredagowano.pdf (rozmiar 173 KB)

Raport z audytu wewnętrznego - próbka przeglądu opłat za zgłoszenie planistyczne_Zredagowano.pdf (rozmiar 429.3 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd administracji cmentarza św Kierana.pdf (rozmiar 887.6 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd zmian w danych dostawcy.pdf (rozmiar 610.9 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd transakcji dotyczących podatku drogowego.pdf (rozmiar 1.1 MB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd szybkich płatności.pdf (rozmiar 1.3 MB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd procedur rozliczania i windykacji opłat przeciwpożarowych.pdf (rozmiar 501.1 KB)

Raport Audytu Wewnętrznego Sprawdzenie kolekcji płatnych automatów parkingowych.pdf (rozmiar 261.4 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd pozwoleń na parkowanie.pdf (rozmiar 211.3 KB)

Raport audytu wewnętrznego Przegląd firmowych kart kredytowych.pdf (rozmiar 425.4 KB)

Raport z audytu wewnętrznego Przegląd programów dotacji mieszkaniowych.pdf (rozmiar 395.1 KB)

2017

Raport audytu wewnętrznego Przegląd płatności kartami o niskiej wartości.pdf (rozmiar 586.5 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do