Miejskie Spotkania Okręgu Piltown

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do