Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa

B. Usługi świadczone lub mające być świadczone na rzecz społeczeństwa

Oferowane przez nas usługi: Szczegóły funkcji i usług świadczonych przez organizację oraz procesu podejmowania decyzji

W tej sekcji Rada Hrabstwa Kilkenny podaje szczegółowe informacje na temat:

Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa, w tym administrowanie uchwaleniem / schematem (np. programy grantowe)

  • Jak można uzyskać dostęp do takich usług
  • Ile kosztuje dostęp do takich usług, jeśli w ogóle?
  • Administracja takimi usługami
  • Prawa do przeglądu lub odwołania w odniesieniu do takich usług
  • Projekty badawcze podejmowane w zakresie tych funkcji/usług

Usługi świadczone publicznie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do