Plan rozwoju hrabstwa Kilkenny na lata 2014-2020

Plan Rozwoju składa się z następujących dokumentów:

1. Plan rozwoju hrabstwa Kilkenny na lata 2014-2020 (30 MB pdf) - Oświadczenie pisemne

2. Załączniki (4.2 MB pdf) (Zobacz tutaj również za uzupełnienia i skreślenia w Załączniku I – RPS z lutego 2018 r.)

3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (Oświadczenie SEA, raport środowiskowy i strategiczna ocena ryzyka powodziowego) (32.6 MB .pdf)

4. Raport Oddziaływania na Przyrodę (1.1 MB .pdf)

Wariacje

5. Wariant nr 1

6. Wariant nr 2

7. Wariant nr 3

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do