Linki legislacyjne

Ustawodawstwo dotyczące planowania w Irlandii

Linki legislacyjne

Irlandzki system planowania został wprowadzony 1 października 1964 r., kiedy weszła w życie „Ustawa o samorządzie lokalnym (planowanie i rozwój) z 1963 r.”.

Irlandia jest również wyjątkowa wśród krajów europejskich, ponieważ ma niezależny system odwołań od planowania stron trzecich, który jest obsługiwany przez Bord Pleanála.

Linki do wszystkich ważnych dokumentów legislacyjnych dotyczących planowania są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu Lokalnego. www.gov.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do